ترمیم مو به روش سرجری تیپ

ترمیم مو به روش سرجری تیپ

عزیزانی که می خواهند با گرفتن تصمیمی صحیح ،رویاهای دیرین خود را تحقق بخشیده و مشکلات کم مویی و ریزش موی خود را برای همیشه بر طرف نمایند .
در انستیتو زیبایی و ترمی موی موسان کلیه مراحل ترمیم تحت نظارت متخصصین تحصیلکرده صورت می پذیرد و تمامی روشها کاملا بی خطر ،بدو ن بی هوشی ،نیاز به جراحی و بدون هیچگونه عوارض جانبی می باشد .
با تعیین وقت قبلی و پس از مشاوره رایگان کلیه اطلاعات و روش های مناسب در اختیار تان قرار خواهد گرفت .
گاها" یکی از ناراحت کننده ترین مسائلی که یک ش
 خص
می تواند در زندگی خود تجربه کند از دست دادن تدریجی مو های خویش است زمانی که اشخاص مو های خود را روز به روز در حال کاستن می بینند ممکن است د چاردلهره و اضطراب گردیده و حتی برخی نیز به تدریج دچار افسردگی و مشکلات روحی روانی گردند. زیرا مو در زیبایی انسان نقش مهمی داشته و از دست دادن آن ممکن است منجر به سلب اعتماد به نفس در اشخاص می شود . از طرف دیگر فقدان مو می تواند شخص را مسن تر جلوه داده و به علاوه وجود آن در اطراف صورت می تواند خطوط را پوشش مناسبی بدهد.